วิธีการส่งบทความ

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.rsu.ac.th/jca เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม "สมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความ" ดังรูป

จากนั้นท่านจะเห็นแบบฟอร์ม ให้ท่านกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครสมาชิกด้วยข้อมูลที่ความเป็นจริง 

เมื่อท่านกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม "Register"  ท่านจะพบข้อความดังรูปด้านล่าง

จากนั้น ให้ท่านเข้าไปที่ email ที่ท่านใช้ในการสมัคร ระบบจะส่ง ลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตนให้ท่าน ท่านสามารถคลิกที่ ลิงค์ หรือก็อป ลิงค์ นั้นมาเปิดได้เลย 

เมื่อท่านคลิกที่ลิงค์ยืนยันตัวตน จะเป็นการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ จากนั้นให้ท่านคลิกที่ปุ่ม "ส่งบทความ" ดังรูปด้านล่าง

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ส่งบทความ" อีกครั้ง ดังรูป

จะพบหน้าต่างให้กรอกข้อมูลงานวิจัยของท่าน ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "send" 

เรียบร้อยแล้วจะพบหน้าจอ ดังรูปด้านล่าง

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดการแก้ไขจาก ผู้เชี่ยวชาญ และ ส่งบทความที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วกลับเข้าระบบได้โดยการคลิกที่ "คลิก" ดังรูป