ติดต่อเรา

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาคาร 15 (Digital Multimedia Complex)
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000