บทความ

ชื่อบทความ : ปัจจัยที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของฤดูกาล ในภาพยนตร์ของ เฮอ จิน-โฮ
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ภูร นิมมล
คำสำคัญ : ภาพยนตร์ , อัตลักษณ์ , Film , Identity
จำนวนดาวน์โหลด : 2
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article