บทความ

ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ตัวละครและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมิติความเป็นจริงกับ ความฝันในภาพยนตร์แฟนตาซี
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : โชติอนันต์ เกษมวงศ์หงส์ , ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค
คำสำคัญ : ตัวละคร, จิตวิเคราะห์, ภาพยนตร์แฟนตาซี , Character, Psychoanalysis, Fantasy films
จำนวนดาวน์โหลด : 5
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article