บทความ

ชื่อบทความ : บรรณาธิการข่าวออนไลน์ กับกฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทย
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ
คำสำคัญ : ออนไลน์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 , Online ,Online news editors, Computer Crime Law
จำนวนดาวน์โหลด : 5
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article