บทความ

ชื่อบทความ : การเปิดรับชิ้นงานโฆษณาสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและพฤติกรรมการ ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : มาวิน บุญส่งประเสริฐ , ฐิติ วิทยสรณะ
คำสำคัญ : การเปิดรับ , ผู้บริโภค , exposure , customers
จำนวนดาวน์โหลด : 2
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article