บทความ

ชื่อบทความ : การดัดแปลงนวนิยายเรื่อง “เพลิงบุญ” สู่ละครโทรทัศน์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : เพ็ญนภา ศรีบรรจง ,ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค
คำสำคัญ : นวนิยาย, ละครโทรทัศน์, การดัดแปลง ,Novel, Television Drama, Adaptation
จำนวนดาวน์โหลด : 1
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article