บทความ

ชื่อบทความ : โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีในการติดตาม เพจเฟซบุ๊กเอฟซีบาเยิร์น มิวนิค ที เอช ในประเทศไทย
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ธวลิตร์ เพชรพิสิฐโชติ , สุมามาลย์ ปานคำ
คำสำคัญ : เพจเฟซบุ๊ก, ความภักดี, บาเยิร์นมิวนิค, โมเดลสมการโครงสร้าง , Page Facebook page, Loyalty, Bayern Munich, Structural Equation Modeling
จำนวนดาวน์โหลด : 3
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article