บทความ

ชื่อบทความ : การศึกษาบุคลิกภาพและอัตลักษณ์องค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจอาหารโฮมเมด
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : กนกภรณ์ โกศลวรวัฒนกุล
คำสำคัญ : บุคลิกภาพ , อัตลักษณ์ , Personality , identity
จำนวนดาวน์โหลด : 1
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article