บทความ

ชื่อบทความ : การสื่อสารเพื่อนำเสนอตัวตนและพัฒนาความสัมพันธ์ ผ่านทางแอปพลิเคชันทินเดอร์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : คุ้มเกล้า ดิษฐศิริ , ลักษณา คล้ายแก้ว
คำสำคัญ : การสื่อสาร , นำเสนอตัวตน , Communication , Self Presentation
จำนวนดาวน์โหลด : 1
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article