บทความ

ชื่อบทความ : ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยในมุมมองของชาวอเมริกัน
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อังศุมา เที่ยงประเทศ , ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ , สันทัด ทองรินทร์
คำสำคัญ : ภาพลักษณ์, การรับรู้, การเปิดรับข่าวสาร, การท่องเที่ยวประเทศไทย , Image, Exposure to news, Awareness, Tourism in Thailand
จำนวนดาวน์โหลด : 2
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article