บทความ

ชื่อบทความ : กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบความสำเร็จ
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : นันทรัตน์ อรรถยากร , วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์
คำสำคัญ : กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์, การสื่อสารแบรนด์ , Brand Communication Strategies, Brand communication
จำนวนดาวน์โหลด : 1
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article