บทความ

ชื่อบทความ : ความรู้และความคิดเห็นต่อโฆษณาแบบเนทีฟในสื่อออนไลน์ของนักศึกษา สื่อสารมวลชนในประเทศไทย
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
คำสำคัญ : นักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน, การโฆษณาแบบเนทีฟ, ความคิดเห็นต่อโฆษณา, โฆษณาแฝง , Mass Communication Students, Native Advertising, Attitudes toward Advertising, Advertorial
จำนวนดาวน์โหลด : 8
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article