บทความ

ชื่อบทความ : แนวทางการจัดการกับการแพร่กระจายข่าวลวง ข้อมูลผิดพลาด และข้อมูล บิดเบือนทางสื่อออนไลน์: องค์ความรู้และบทเรียนจากต่างประเทศ
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : พรรษาสิริ กุหลาบ
คำสำคัญ : ข่าวลวง , ข้อมูลผิดพลาด , ข้อมูลบิดเบือน , fake news, misinformation, disinformation
จำนวนดาวน์โหลด : 8
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article