บทความ

ชื่อบทความ : การจัดการการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของชุมชนสุขภาวะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : นิยม ไกรปุย , ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ , นิตยา เพ็ญศิรินภา , มาลี บุญศิริพันธ์
คำสำคัญ : การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม , การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , Participatory communication management, Alcohol consumption reduction
จำนวนดาวน์โหลด : 4
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article