บทความ

ชื่อบทความ : กลยุทธ์การจูงใจและวาทกรรมของป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี 2562 ในจังหวัดปัตตานี
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อาทิตยา สมโลก , จิรัชยา เจียวก๊ก
คำสำคัญ : กลยุทธ์การจูงใจ , วาทกรรม , ป้ายโฆษณาหาเสียง , ปัตตานี , Motivation strategies, Discourse, Campaign billoards, Pattani
จำนวนดาวน์โหลด : 3
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article