บทความ

ชื่อบทความ : ภาพตัวแทนของวัยรุ่นไทยในละครชุดโทรทัศน์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
คำสำคัญ : ภาพตัวแทน , ละครชุดโทรทัศน์ , วัยรุ่น , Cultural Transmission, Thai Culture, Television Drama
จำนวนดาวน์โหลด : 11
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article