บทความ

ชื่อบทความ : การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ที่กำกับโดยนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ภัทรทิวา บุษษะ , กฤษดา เกิดดี
คำสำคัญ : ภาพยนตร์ , การเล่าเรื่อง , Film , Narration
จำนวนดาวน์โหลด : 1
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article