บทความ

ชื่อบทความ : บทบาทของรายการเลขอวดกรรมในการสื่อสารความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ภัททราวรดา วิไลลอย
คำสำคัญ : บทบาทหน้าที่, รายการโทรทัศน์, การสื่อสาร, ความเชื่อเรื่องกรรม , role, television show, communication, law of karma
จำนวนดาวน์โหลด : 7
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article