บทความ

ชื่อบทความ : Perspectives of Thai youths towards Thai artists in the Korean music industry
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : Kitinut Onsee
คำสำคัญ : ศิลปินไทยในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี, วัฒนธรรมเกาหลี, วัฒนธรรมข้ามชาติ, วัยรุ่นไทย, ทัศนคติ , Thai artists in Korean music industry, Korean popular culture, Transnational culture, Thai youths, Perspectives
จำนวนดาวน์โหลด : 3
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article