บทความ

ชื่อบทความ : ระบบการสื่อสารทางการเงินด้วยแนวคิดเชิงเกม เพื่อส่งเสริมความตั้งมั่นในเป้าหมายของนักลงทุนรายย่อย
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : เอกชัย อางควนิช , กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
คำสำคัญ : การสื่อสารทางการเงิน, แนวคิดเชิงเกม, นักลงทุนรายย่อย, ความตั้งมั่นในการลงทุน , Financial Communication, Gamification, Retail Investors, Investment Intention
จำนวนดาวน์โหลด : 7
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article