บทความ

ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ภาษาภาพยนตร์ของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage)
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ชนาพร มหาศรี , กฤษดา เกิดดี
คำสำคัญ : ภาษาภาพยนตร์, ภาพยนตร์แนวฟาวด์ฟุตเทจ , film language , found-footage films
จำนวนดาวน์โหลด : 23
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article