บทความ

ชื่อบทความ : พฤติกรรมการเปิดรับ ความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจต่อ การชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ณภัทร วงศ์สุมิตร , วนิทรา ตะเภาทอง , จักรีรัตน์ แสงวารี
คำสำคัญ : พฤติกรรม, ข้อมูลข่าวสาร , Behavior, Information
จำนวนดาวน์โหลด : 10
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article