บทความ

ชื่อบทความ : ปัจจัยและระดับการยอมรับการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ณักษ์ลภัส ปั้นทิม , พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
คำสำคัญ : ปัจจัย, ระดับการยอมรับ, นวัตกรรม, เฟซบุ๊ก (Facebook), กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ , Factors, Adoption Level, Innovations, Facebook, Baby Boomers
จำนวนดาวน์โหลด : 32
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article