บทความ

ชื่อบทความ : 120 ปีธุรกิจภาพยนตร์ไทย: ข้อเสนอต่อรัฐและสังคมไทย
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
คำสำคัญ : ภาพยนตร์, สังคม , Film, Society
จำนวนดาวน์โหลด : 34
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article