บทความ

ชื่อบทความ : การสื่อความหมายค่านิยมทางสังคมของ หญิง รัก หญิง ในละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ปุณยิกา ขจิตระบิน , สรพงศ์ วงศ์ธีระธรณ์
คำสำคัญ : ค่านิยม , หญิงรักหญิง , Values , Lesbianism
จำนวนดาวน์โหลด : 30
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article