บทความ

ชื่อบทความ : วิเคราะห์ศิลปะการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ Post Horror
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค
คำสำคัญ : ภาพยนตร์, การเล่าเรื่อง, Post Horror , movies, storytelling
จำนวนดาวน์โหลด : 235
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article