บทความ

ชื่อบทความ : เนื้อหาสารกับกระบวนการแสวงหาข้อมูลของผู้รับบริการ ในอุตสาหกรรมบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศ ประเทศไทย
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ปุณฑริกา รวิกุล,วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ
คำสำคัญ : บุคคลข้ามเพศ, แสวงหาข้อมูล, เนื้อหาสาร, บริการทางการแพทย์, ศัลยกรรม
จำนวนดาวน์โหลด : 95
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article